ชื่อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียนและวันวิยาศาสตร์ วันที่ : 17/08/2561

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้กิจกรรมวันอาเซียนและวันวิยาศาสตร์โดยมีผู้อำนวยการ ดำรง ใจหงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com