ชื่อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ : 26/07/2561

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2561 ณ หประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com