ชื่อข่าว : โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ : 22/06/2561

รายละเอียดข่าว : การอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com