ชื่อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ : 16/06/2561

รายละเอียดข่าว : วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดให้มีพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณและความสำคัญของครู ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญุกตเวทีต่อครูผู้ให้ประสาหวิชาความรู้ให้


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com