ชื่อข่าว : โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม วันที่ : 8/6/2561

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 - 8 มิถุนายน พใศ. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมพงษ์ พินิจ ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com