ชื่อข่าว : ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ : 11/05/2561

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนโดยมี นางอารีรัตน์ นันทะสมบัติเป็นประธานในพิธีเปิด
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com