ชื่อข่าว : เปิดบ้านวิชาการจันจว้าวิทยาคม วันที่ : 14/02/2561

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โดยมีนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตําบลจันจว้าได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com