ชื่อข่าว : เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วันที่ : 9/02/2561

รายละเอียดข่าว : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com