ชื่อข่าว : โครงการเสริมความรู้วินัยจราจร วันที่ : 26/01/2561

รายละเอียดข่าว : โครงการเสริมความรู้วินัยจราจร เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์และเทคนิคการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 26 มกรามคม พ.ศ. 2561
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com