ชื่อข่าว : คณะนิเทศอาสาติดตามโครงงานคุณธรรม วันที่ : 25/01/2561

รายละเอียดข่าว : เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีคณะนิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมี ผอ.ชำนาญ ม่วงศรีศักดิ์ และ ผอ.สุรัตน์ เจียตระกูล ได้เข้ามานิเทศติดตามโครงงานคุณธรรมและให้คำแนะนำในการทำโครงงานเพื่อเป็นแนวทางและพัฒนาต่อไป


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com