ชื่อข่าว : ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมจากโรงเรียนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา วันที่ : 17/01/2561

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com