ชื่อข่าว : ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมจากโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) จังหวัดสตูล วันที่ : 17/01/2561

รายละเอียดข่าว : เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) จังหวัดสตูล ได้ศึกษาดูงานในโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com