ชื่อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี วันที่ : 12/01/2561

รายละเอียดข่าว : เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2561 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2560 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com