ชื่อข่าว : ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 วันที่ : 15/11/2560

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อจะได้พบปะ สอบถามปัญหา พบกับครูประจำชั้น มอบผลการเรียนของนักเรียนและมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com