ชื่อข่าว : กิจกรรมข่วงพญ๋าฅนจันจว้า วันที่ : 09/10/2560

รายละเอียดข่าว : กิจกรรมข่วงพญ๋าฅนจันจว้าตามโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com