ชื่อข่าว : อบรมเวทคณิตนักเรียนระดับชั้น ม.6 วันที่ : 07/09/2560

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรม "อบรมเวทคณิตนักเรียนระดับชั้น ม.6" เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคำนวณ


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com