ชื่อข่าว : ผู้ตรวจการราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม วันที่ : 01/08/2560

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรมจาก ผู้ตรวจการราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com