ชื่อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ : 27/07/2560

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายดำรง ใจหงษ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com