ชื่อข่าว : โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ : 03/06/2560

รายละเอียดข่าว : กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และกาตตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นโดยมีนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม โดยจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อนให้ความรู้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และกาตตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com