ชื่อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ : 26/06/2560

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมเดิน "รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ร่วมกับ เทศบาลตำบลจันจว้า เดินรณรงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในชุมชน ได้รู้ถึงโทษจากยาเสพติด






































ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com