ชื่อข่าว : พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วันที่ : 19/06/2560

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัด "พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม" ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com