ชื่อข่าว : มอบทุนการศึกษา วันที่ : 24/05/2560

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา "ทุนสนิทไว" มอบให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการช่วยงานโรงเรียนเรียนดี


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com