ชื่อข่าว : กิจกรรมเปิดกองลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ : 25/05/2560

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมพร้อมการเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีพบกับลูกเสือและเนตรนารี


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com