ชื่อข่าว : โครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ : 1/06/2560

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมในโครงการ "สร้างคนดีให้กับบ้านเมือง" โดยเน้นให้นักเรียนมีความกตัญญู มารดี มีระเบียบวินัยให้ให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และร่วมกันทำโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com